Strafrecht Advocaat Sijmons

Zeperd voor Gemeente Soest

 

De gemeente Soest is in een langslepend proces tegen een behoorlijke zeperd aangelopen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft namelijk bepaald dat de gemeente een vordering van ca. € 50.000,-- heeft laten verjaren.

 

Onderwerp van het geschil betrof het volgende. Cliënte genoot in de periode  een bijstandsuitkering 1 januari 1999 tot 1 oktober 2003 een bijstandsuitkering. Zij werd ervan verdacht bijstandsfraude te hebben gepleegd. Echter, zij werd daarvan op 29 november 2005 vrijgesproken.

 

De gemeente had echter op 4 december 2003 al het besluit genomen de verstrekte bijstand van haar terug te vorderen. Na jaren niets meer van de gemeente Soest gehoord te hebben, werd cliënte in 2015 plotseling geconfronteerd met deze vordering.

 

In een procedure bij de rechtbank - waarbij de vraag aan de orde was of de vordering wel of niet was verjaard - werd de gemeente nog in het gelijk gesteld.

 

Het hof heeft de uitspraak van de rechtbank echter vernietigd. Het hof heeft vastgesteld dat sprake is geweest van onverschuldigde betaling, in welk geval een verjaringstermijn van vijf jaar geldt. Nu de gemeente de verjaring nimmer heeft gestuit, was haar aanschrijving in 2015 te laat.

Klik hier voor het volledige (geanonimiseerde) arrest.

 

 
   « Artikelen overzicht