Strafrecht Advocaat Sijmons

Dagvaarding strafbeschikking

Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat beschreven van welk strafbaar feit of feiten u door de openbaar aanklager wordt beschuldigd. Op de in de dagvaardingen genoemde tijd en plaats wordt de strafzaak behandeld. De behandeling van de strafzaak vindt in het openbaar plaats. Dat kan zijn door een meervoudige kamer (drie rechters, in geval van een zware zaak), of door een politierechter (bij lichtere misdrijven) of een kantonrechter (in geval van een overtreding).

Als u verwacht een dagvaarding te krijgen of er al één ontvangen heeft, dan doet u er verstandig aan een (gespecialiseerde) strafrechtadvocaat in te schakelen. Het is de taak van uw advocaat u bijstand te verlenen. Dat betekent dat u niet alleen dient te worden geïnformeerd over uw procespositie, maar dat ook actief met u wordt meegedacht over de te voeren strategie, bijvoorbeeld door bepaalde getuigen op te roepen (of juist niet), of andere onderzoekswensen in te dienen. 

Voordat een strafproces plaatsvindt, heeft er al een verhoor plaatsgevonden op het politiebureau. Dat kan zijn na een aanhouding, maar ook op uitnodiging van de politie. Het is van belang om dan al van juridische bijstand voorzien te zijn. Neem daarom spoedig contact met mij op. Een advocaat kan de juridische consequenties goed overzien, en u met raad en daad bijstaan.

 

Strafbeschikking

Steeds vaker legt de Officier van Justitie een strafbeschikking op. Dat kan zijn een geldboete maar bijvoorbeeld ook een taakstraf. Dat lijkt fijn, want daarmee wordt een openbare behandeling van de strafzaak bij de rechter voorkomen. Echter, het accepteren van een strafbeschikking kan ook heel nadelig zijn! De strafbeschikking staat gelijk aan een veroordeling van een strafrechter en komt daarmee op uw Justitiële Documentatie (in de volksmond ‘strafblad’) terecht. Zo’n een strafbeschikking kan daardoor ook gevolgen hebben voor de aanvraag om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Accepteer een strafbeschikking daarom niet te snel, en neem contact met mij op.