Strafrecht Advocaat Sijmons

Wet wapens en munitie

De Wet Wapens en Munitie is een zogenoemde ‘bijzondere wet’ en het vereist specialistische kennis daarover te kunnen adviseren.

Deze wet regelt welke voorwerpen wapens en munitie zijn en het verbod deze zonder vergunning voorhanden te hebben, in te voeren, uit te voeren, te verhandelen en dergelijke.
Deze verbodsbepalingen strekken zich ook uit over nepwapens.

In de wet is een vergunningsplicht opgenomen ten behoeve van onder meer sportschutters en jagers.
Wordt u verdacht van het – zonder vergunning - voorhanden hebben van een wapen of de handel daarin, dan is het verstandig contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Deze kan u informeren over de aard van de verdenking en een eventueel te verwachten straf.