Strafrecht Advocaat Sijmons

Mr. Xander Sijmons

Xander Sijmons (1976) studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. In 2002 is hij in dezelfde stad tot advocaat beëdigd. Hij heeft zich sindsdien toegelegd op het strafrecht. In 2007 heeft Xander de ‘profileringscursus Strafrecht’ en in 2010 de ‘specialisatiecursus Strafrecht’ met goed gevolg bij het Willem Pompe Instituut afgerond. In 2016 heeft Sijmons de specialisatiecursus ‘bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds-en zedenzaken’ met succes doorlopen.

Xander is een gespecialiseerd strafrechtadvocaat, die zich onderscheidt door zijn kwalitatief hoogstaande dienstverlening en eenvoudige toegankelijkheid.
Na jarenlang in goede verstandhouding samen te hebben gewerkt met diverse collega’s, heeft Xander in 2020 zijn eigen strafrechtkantoor geopend.

Het is mijn passie mensen in moeilijke situaties op juridisch gebied te kunnen bijstaan. Ik sta zowel verdachten als slachtoffers van strafbare feiten bij. Daarbij maak ik geen onderscheid tussen grote en kleine zaken, en ook niet tussen meer- of minderjarigen.

Kwaliteit staat bij mij voorop. Bij kwaliteit hoort een gedegen voorbereiding. Daarom vind ik het persoonlijke contact met de cliënt belangrijk. Mijn lijntjes zijn kort. Ik ben makkelijk mobiel bereikbaar, ook via de app.  

Xander is bereikbaar op:

Mobiel: 06-28695505 (tevens What’s app);

Of via het contactformulier.

 

Xander Sijmons heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Slachtofferrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Xander is lid van de volgende specialisatieverenigingen: