Strafrecht Advocaat Sijmons

Invordering rijbewijs

Het rijbewijs is in feite een vergunning op basis waarvan de houder daarvan een motorrijtuig mag besturen. Deze vergunning, het rijbewijs dus, kan bij wet bepaalde gevallen direct worden ingevorderd. Het gaat daarbij om ernstige verkeersdelicten. De consequentie van de invordering van het rijbewijs is dat de bestuurder niet meer mag rijden.

Wanneer kan mijn rijbewijs worden ingevorderd?

De invordering van het rijbewijs wordt gedaan:

  • Als blijkt na onderzoek of bij een een ernstig vermoeden dat het ademalcohol gehalte van de bestuurder hoger is dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (ook wel µg/l genoemd), dan wel als het alcoholgehalte van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed;
  • Als bij een beginnend bestuurder blijkt dat na onderzoek of bij een ernstig vermoeden dat het ademalcohol gehalte van de bestuurder hoger is dan 350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (ook wel µg/l genoemd), dan wel als het alcoholgehalte van de bestuurder hoger blijkt te zijn dan 0,8 milligram alcohol per milliliter bloed;
  • Ingeval van verdenking van het rijden onder invloed van een andere stof die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals drugs en bepaalde medicijnen;
  • Indien de bestuurder of de begeleider weigert medewerking te verlenen aan een ademanalyse of bloedafname;
  • In geval van een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u, door een bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder;
  • Overschrijding van een krachtens de wegenverkeerswetvastgestelde maximumsnelheid met dertig kilometer of meer door een bestuurder van een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder    
  • Indien door de overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.

 

Wat gebeurt er met mijn rijbewijs na invordering?

Na de invordering zal door de politie proces-verbaal worden opgemaakt. Het proces-verbaal wordt ingestuurd naar een speciale afdeling van het openbaar ministerie, het CVOM. De officier van justitie heeft 10 dagen de tijd om te beslissen wat er met uw rijbewijs gaat gebeuren. Krijgt u het terug, of beslist de officier van justitie tot inhouding van het rijbewijs? Als het rijbewijs wordt ingehouden, dan is dat voor een bepaalde duur. Uiteindelijk vindt er een zitting plaats waarop de zaak wordt afgedaan.


Wat kan ik doen als mijn rijbewijs is ingevorderd of ingehouden?

Tegen de invordering/inhouding van uw rijbewijs kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. U vraagt de rechtbank dan om teruggave van het rijbewijs. Om het rijbewijs terug te krijgen, zullen dan wel zwaarwegende argumenten moeten worden aangedragen, bijvoorbeeld omdat u het rijbewijs nodig heeft voor uw werk.  

Een gespecialiseerd advocaat kan u hierin bijstaan. Deze weet adequaat te handelen en de kans op succes is redelijk groot. Dit komt doordat het openbaar ministerie andere richtlijnen hanteert bij de bepaling van de duur van de inhouding van de rijbewijs dan de rechtbank. Bovendien kan bij de rechtbank het persoonlijk belang bij teruggave van het rijbewijs worden onderstreept. Rechters zijn daar zeker gevoelig voor. Wel speelt bij teruggave van het rijbewijs een rol of u eerder bent veroordeeld voor verkeersdelicten. Om een goede inschatting te maken is het goed een strafrechtadvocaat te raadplegen.