Strafrecht Advocaat Sijmons

Afpersing door geweld of bedreiging

Afpersing is iemand door geweld of bedreiging van geweld dwingen tot afgifte van een goed, het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, het ter beschikking stellen van gegevens met het uiteindelijke doel zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen.

Afpersing is strafbaar gesteld in art. 317 Sr. Omdat op het feit een strafbedreiging is gesteld van negen jaar is voorlopige hechtenis mogelijk.  

Bij een veroordeling voor afpersing kan de rechter de veroordeelde ontzetten uit bepaalde rechten, te weten:

  1. Het bekleden van ambten of bepaalde ambten;
  2. Het dienen van de gewapende macht;
  3. Het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder.

Wordt u of iemand in uw omgeving verdacht van afpersing, dan is het belangrijk een strafrechtadvocaat in te schakelen. Een veroordeling voor afpersing kan namelijk grote gevolgen hebben voor de verdere toekomst, zoals bij het verkrijgen van een VOG.

Samen met u bespreek ik graag de mogelijkheden en bijzondere omstandigheden in uw zaak en bepalen we de te volgen strategie. 


U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen om de mogelijkheden in uw strafzaak te bespreken.