Strafrecht Advocatuur Sijmons

Bent u als verdachte aangemerkt en moet u naar het politiebureau komen? Bent u aangehouden of moet u voorkomen bij de rechter? Of wilt u hoger beroep of cassatie instellen tegen een onwelgevallige uitspraak van rechtbank of gerechtshof?  

Hoogwaardige professionele juridische dienstverlening

Sijmons advocatuur is een kantoor gespecialiseerd in het strafrecht en staat verdachten bij in het strafproces. Verdachten die zich per definitie in een netelige positie bevinden en een machtige overheid tegenover zich hebben staan; zij hebben recht op bijstand van een raadsman: een verdediger, vertrouwenspersoon en adviseur.

Sijmons advocatuur biedt die bijstand. Met ruime kennis en ervaring en een persoonlijke benadering zet het kantoor zich in om bijstand op een kwalitatief hoog niveau te leveren. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de grootte van een zaak, want geen verdachte is meer of minder belangrijk: een ieder heeft recht op gedegen rechtsbijstand.

In voorkomend geval staat Sijmons advocatuur ook slachtoffers van ernstige gewelds - en zedenzaken bij. Hierin is meer dan gemiddelde ervaring opgebouwd en kan ter zake kundige bijstand worden verleend.

Missie

Hoogwaardige professionele juridische dienstverlening en creatief meedenken voor particulieren en bedrijven die met het strafrecht in aanraking komen.

Waarden

Sijmons advocatuur waardeert creativiteit hoog in zijn diensten en producten, samenwerking met anderen, en betrokkenheid met zijn cliënten.

Mijn visie

De visie van Sijmons advocatuur op de toekomst is om particulieren en bedrijven in en buiten de regio Amersfoort op hoogwaardig niveau oplossingen te bieden in geval van strafrechtelijke aangelegenheden.