Strafrecht Advocaat Sijmons

Vervangingsregeling

 

Het leven zit vol risico’s. Ook het risico bestaat dat mij iets overkomt. Dat kan een plotselinge ziekte zijn of nog erger een plotseling overlijden. In dergelijke gevallen kan ik mijn beroep als advocaat niet uitoefenen, terwijl de belangen van cliënten onverminderd goed behartigd dienen te worden. Voor deze situaties heb ik vervanging geregeld.  

In geval van ontstentenis mijnerzijds kunt u terecht bij:

de heer mr. Jan Visscher, werkzaam bij Serv Advocaten te (3811 NN) Amersfoort aan de Arnhemseweg 11 (tel. nr.: 033 – 20 112 11).