Strafrecht Advocaat Sijmons

Verkeersstrafrecht

Niet ieder verkeersdelict valt onder het strafrecht. Heel veel overtredingen die in het verkeer plaatsvinden worden administratief afgedaan. U kunt hierbij denken aan snelheidsovertredingen tot 30 km/uur te hard, bellen tijdens het rijden, het rijden over een verdrijvingsvlak etc. U ontvangt hiervoor een geldboete van het CJIB te herkennen aan de letter ‘M’.

Ernstigere verkeersovertredingen worden strafrechtelijk afgedaan. In sommige gevallen worden deze zaken ook schriftelijk afgedaan. Ook dan ontvangt u een brief van het CJIB maar zijn dan voorzien van de letter ‘O’. Het betreft hier een strafbeschikking, die, in tegenstelling tot de administratief afgedane verkeersovertredingen, wél op uw justitiële documentatie wordt vermeld. Bent u het niet eens met de strafbeschikking dan kunt u daartegen verzet instellen.

De meest ernstige verkeersovertredingen worden aangebracht bij de kantonrechter, politierechter of de meervoudige kamer van de rechtbank. U kunt hierbij denken aan

  • gevaarzettend rijgedrag;
  • roekeloos rijden;
  • het veroorzaken van een ongeval met de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg;
  • rijden onder invloed van alcohol of drugs;
  • het rijden tijdens ingevorderd rijbewijs;
  • joyriding;
  • straatracen;
  • rijden zonder rijbewijs.

Naast (hoge) gevangenis- en hechtenisstraffen kan bij veroordeling van een van deze delicten ook de bevoegdheid tot het besturen van motorijtuigen worden ontzegd. Welke straf u kunt verwachten, is niet op voorhand te voorspellen. Strafoplegging blijft nu eenmaal maatwerk. Zo spelen de omstandigheden waaronder het feit is begaan, het strafmaximum en vergelijkbare uitspraken alsmede de persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. Ik kan u informeren op welke wijze de meest gunstige uitspraak in uw strafzaak kan worden bereikt, al heeft de rechter het uiteindelijk voor het zeggen.