Strafrecht Advocaat Sijmons

Tarieven rechtsbijstand strafzaak

Een ieder in Nederland heeft recht op rechtskundige bijstand. Die bijstand moet ook betaalbaar zijn.
Vanuit die benadering bespreek ik met mijn cliënten de financiële mogelijkheden van mijn bijstand in een strafzaak. Daarbij zijn diverse vormen denkbaar.

 

Uurtarief

In beginsel hanteer ik een uurtarief vanaf € 200,- exclusief BTW. Mijn verrichtingen worden steeds per zes minuten gedeclareerd, ook als een handeling (ogenschijnlijk) minder tijd in beslag zou nemen. In voorkomend geval wordt een voorschot verlangd.

 

Vaste prijs afspraak

Ook is het mogelijk een vaste prijs af te spreken voor de behandeling van een zaak. Een dergelijke afspraak op maat wordt pas gemaakt nadat een duidelijk overzicht is verkregen van de omvang van de zaak en de te verrichten werkzaamheden. Wordt een vaste prijs afgesproken, dan wordt tenminste een voorschot van de helft van het overeengekomen bedrag verlangd.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

Omdat ik vind dat een ieder toegang moet hebben tot het recht behandel ik ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit werd vroeger ook wel een advocaat van onvermogen of pro deo genoemd. Vandaag de dag wordt deze vorm van rechtsbijstand een toevoeging genoemd: de advocaat wordt op verzoek van de rechtszoekende (en in geval van minderjarigen of gedetineerden) aan hem of haar toegevoegd. Deze vorm van rechtshulp wordt gefinancierd door de staat. In de meeste gevallen wordt aan de rechtszoekende een eigen bijdrage opgelegd, die afhankelijk is van zijn/haar inkomen en het vermogen. In beginsel vang ik mijn werkzaamheden aan na voldoening van de eigen bijdrage. Voor informatie omtrent de hoogte van de eigen bijdrage verwijs ik u naar www.rvr.org

Zoals u wellicht in de media bekend is geworden, staat de gefinancierde rechtshulp behoorlijk onder druk. Om deze vorm van rechtshulp levend te houden, is het belangrijk dat ook de eigen bijdragen, hoe klein ogenschijnlijk ook, voldaan blijven worden. Daardoor kan het systeem in stand blijven en kan een ieder die daartoe genoodzaakt is gebruik blijven maken van deze vorm van rechtsbijstand.