Strafrecht Advocaat Sijmons

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt het misdrijf stroperij mits de verdachte de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Daarnaast behandelt de kantonrechter overtredingen, behoudens enkele uitzonderingen.

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals te hard rijden, wildplassen, vissen zonder vergunning et cetera.

De procedure bij de kantonrechter vangt aan met een dagvaarding of oproeping.

Vaak worden meerdere verdachten tegelijkertijd de zittingszaal ingeroepen. De kantonrechter roept iedere verdachte afzonderlijk naar voren en zal, na controle van de personalia en na voordracht van de officier van justitie van het verwijt dat de verdachte wordt gemaakt, de zaak behandelen. U doet er goed aan voorafgaand aan de zitting uw verweer op schrift te stellen, zodat u weet wat u wilt zeggen en niets kan vergeten. De rechter doet direct uitspraak.

Zaken die door de kantonrechter worden behandeld, vallen niet onder het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat in een dergelijk geval een prijsafspraak zal moeten worden gemaakt. Kijk voor de mogelijkheden op het tabblad ‘Tarieven’.