Strafrecht Advocaat Sijmons

Oplichting

Van oplichting is sprake wanneer iemand zichzelf of een ander met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling een ander beweegt tot een voor hem nadelige (vermogensrechtelijke) handeling. Het ‘bewegen tot’ vindt plaats door middel van de zogenoemde oplichtingsmiddelen: het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels.

De (vermogensrechtelijke) handeling waardoor die ander wordt benadeeld is in de wet omschreven als:

  • De afgifte van enig goed;
  • Het verlenen van een dienst;
  • Het ter beschikking stellen van gegevens;
  • Het aangaan van een schuld;
  • Het tenietdoen van een inschuld. 

Het feit is omschreven in art. 326 van het Wetboek van Strafrecht. Door de hoogte van de gevangenisstraf die op dit feit staat gesteld (ten hoogste vier jaar), is voorlopige hechtenis voor dit feit mogelijk.

Mr. Xander Sijmons, gevestigd in Amersfoort, is uw strafrechtadvocaat, vertrouwenspersoon en raadsman wanneer u verdacht wordt van oplichting en afpersing.