Strafrecht Advocaat Sijmons

Cassatie strafrecht strafzaken

Wanneer iemand wil ‘doorprocederen tot de Hoge Raad’, dan wordt in de meeste gevallen gedoeld op de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is naast de Raad van State het hoogste rechtscollege in Nederland. 


In cassatie wordt niet de gehele zaak opnieuw behandeld, doch kan enkel worden geklaagd over ‘schending van het recht’ en ‘vormverzuimen’. Het is dus niet mogelijk nieuwe feiten aan te dragen of getuigen op te roepen.

Cassatie kan worden ingesteld na een uitspraak door een gerechtshof en in bepaalde gevallen na uitspraken van de rechtbank. Cassatie kan door de veroordeelde zelf worden ingesteld. De procedure is schriftelijk en bijstand van een advocaat is verplicht.

Voor benadeelde partijen geldt dat slechts een beperkte mogelijkheid voor cassatie is opengesteld. 

Andere zaken die door de strafkamer van de Hoge Raad worden behandeld zijn onder andere gratieverzoeken en herzieningsprocedures.

Wenst u als verdachte of als benadeelde partij cassatieadvies reageer dan via het contactformulier en vul het zo volledig mogelijk in.