Strafrecht Advocaat Sijmons

Terrorisme 

Terroristische misdrijven zijn misdrijven die zijn begaan met het oogmerk om

  • de bevolking of een deel van de bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, of
  • een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, of
  • de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

Terroristische misdrijven worden beschouwd als de meest zware misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het zijn dus per definitie heftige zaken, vanwege de impact die zij hebben op de samenleving. Daar komt bij dat de verdachte van een terroristisch misdrijf zich geconfronteerd ziet met een machtige overheid. Zo kan de bewaring worden bevolen zonder dat er ernstige bezwaren behoeven te bestaan tegen de verdachte. Daarom dient de verdediging ook adequaat en effectief te zijn. Zulks geldt nog eens te meer omdat na een veroordeling de (dan) veroordeelde kan worden geconfronteerd met drastische maatregelen, zoals bijvoorbeeld de intrekking van het Nederlanderschap en een Terugkeerbesluit.

Mr. Xander Sijmons, gevestigd in Amersfoort, heeft onder meer bijstand verleend aan leden van de LTTE (Tamil Tijgers) en een uitreiziger. Hij beschikt derhalve over kennis en ervaring ter zake van terrorisme-zaken.