Strafrecht Advocaat Sijmons

Vrijspraak in megazaak Yorkshire

 

Op 21 december 2020 heeft de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, vonnis gewezen in een omvangrijke fraudezaak. De hoofdverdachte is daarbij schuldig bevonden aan onder andere oplichting, meermalen gepleegd. Hij is veroordeeld tot 26 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet hij ruim € 1.000.000,-- terugbetalen.

 

Mijn cliënt is vrijgesproken van alle oplichtingsfeiten die aan hem zijn ten laste gelegd. De rechtbank overwoog dat het gezichtspunt dat cliënt destijds had, hem geen aanleiding had hoeven geven tot verregaand wantrouwen jegens de hoofdverdachte.

 

Cliënt heeft zelf ook aangifte gedaan van oplichting. Helaas is zijn vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaard omdat het openbaar ministerie de hoofdverdachte voor de oplichting van mijn cliënt niet heeft vervolgd.

 

Het vonnis van de rechtbank in de zaak van de hoofdverdachte lees je hier.

 

 
   « Artikelen overzicht