Strafrecht Advocaat Sijmons

Uitspraak rechtbank overval Boni in Soest

 

Dinsdag 27 september jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, drie tieners veroordeeld voor de overval op de Boni in Soest.

 

De hoofdverdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie van 250 dagen, waarvan 240 uur voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Daarnaast dient hij 200 uur taakstraf te verrichten.

Mijn cliënt is veroordeeld tot een jeugddetentie van 64 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een werkstraf 120 uur verrichten.

De derde verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur, waarvan 140 uur voorwaardelijk.

Daarnaast is aan alle verdachten algemene en bijzondere voorwaarden opgelegd, en dienen zij gezamenlijk de aangeefsters van de Boni een schadevergoeding te betalen.

 

Het verschil in strafmaat wordt verklaard doordat de verschillende verdachten ook nog voor andere delicten werden veroordeeld.

 

De rechtbank heeft bij haar beslissingen laten meewegen dat de redelijke termijn in jeugdzaken is overschreden, terwijl de jeugdigen zich gedurende de schorsing van hun voorlopige hechtenis – die anderhalf jaar heeft geduurd - aan voorwaarden hebben moeten houden.

Ook heeft de rechtbank bij de strafoplegging rekening gehouden met de positieve ontwikkeling die in ieder geval mijn cliënt heeft laten zien. Cliënt heeft inmiddels een fulltime baan en een zinvolle dagbesteding. Verder weegt de rechtbank mee dat cliënt spijt heeft van wat hij heeft gedaan en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers van de supermarkt. In dat verband kan niet onvermeld blijven dat cliënt heeft aangeboden om middels het mediationbureau van de rechtbank met de slachtoffers in gesprek te gaan.

De rechtbank heeft de vorderingen van de benadeelde partijen beperkt toegewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vorderingen die door de benadeelde partijen was ingediend onvoldoende was onderbouwd. Echter, in de summiere toelichting, de aard en ernst van de normschending en hetgeen in vergelijkbare zaken aan schadevergoeding wordt toegewezen, heeft de rechtbank aanleiding gezien de schade van de aangeefsters te waarderen op € 500,--.

 

Zie ook: https://www.ad.nl/amersfoort/tieners-veroordeeld-tot-werkstraf-voor-gewapende-overval-op-boni-in-soest~a37bf57e/

 
   « Artikelen overzicht