Strafrecht Advocaat Sijmons

Duo hoeft niet te werken

 

De politierechter heeft afgelopen woensdag twee jongens ontslagen van alle rechtsvervolging.

De twee werden verdacht van openlijke geweldpleging jegens meerdere personen op de Hof in Amersfoort in Juni 2022.

Het openbaar ministerie had de jongens aanvankelijk uitgenodigd op een zogenoemde OM-hoorzitting. De OM-hoorzitting is erop gericht eenvoudige strafzaken af te doen met een strafbeschikking, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Op mijn advies hebben de twee niet ingestemd met een strafbeschikking, en hebben zij hun zaak aan de rechter voorgelegd.

Op videobeelden van die bewuste nacht was te zien dat de jongens verwikkeld raakten in een gevecht met een grote groep jongens. Een van de twee werd geschopt en geslagen waarop de ander ingreep en verdedigend optrad. Terwijl steeds meer jongens zich met het gevecht gingen bemoeien, probeerden de twee al worstelend zich aan hun belagers te ontkomen, wat uiteindelijk lukte. Daarbij lieten zij wel drie personen gewond achter.

De officier van justitie meende dat de twee jongemannen buitensporig veel geweld hadden gebruikt en ook de keuze hadden kunnen maken om te vluchten. Hij vorderde forse taakstraffen voor de twee.

Door de verdediging werd gesteld dat de jongens het geweld dat jegens hen werd uitgeoefend op gepaste wijze hadden beantwoord, en dat zij op het moment dat dat mogelijk was veilig de benen hadden genomen. Dat hun belagers er niet zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen, maakte niet dat een beroep op noodweer niet zou kunnen slagen.

De rechter was het met de visie van de verdediging eens. Daarbij betrok de rechter het feit dat de jongens passen achteruit maakten, terwijl zij steeds werden opgezocht door hun belagers, alsook het feit dat zij, was eenmaal een belager uitgeschakeld, zij deze ook met rust lieten. Het beroep op noodweer werd gehonoreerd. De jongens hoeven nu dus niet te werken. Ook een ingediende vordering tot schadevergoeding hoeven zij niet te betalen.

 
   « Artikelen overzicht